Info

B2Bevent platforma predstavlja najbolje rešenje za jednostavno i efikasno održavanje naučnih skupova, konferencija, poslovnih sastanaka i drugih tipova organizovanih grupnih događaja. Organizovanje poslovnih događaja i susreta zna iziskivati puno vremena, novca, a i energije samih organizatora te se bez adekvatnog softvera koji će pomoći u procesu organizovanja, organizacija velikih skupova ne može izneti na najbolji mogući način. uvidjevši taj problem, razvijena je platforma koja pomaže da proces organizovanja bude jednostavniji, kako za same organizatore, tako i za učesnike koji planiraju prisustvovati na nekom od poslovnih skupova.

B2Bevent platforma organizatorima nudi da na brz i efikasan način online kreiraju određeni događaj, te da putem platforme omoguće registraciju učesnika i govornika koji će prisustvovati datom događaju. Platforma nudi mogućnosti formiranja različitih izveštaja koji su u interesu organizatora, a pošto se na platformi javno objavljuju događaji, nudi se mogućnost povećanja vidljivosti same konferencije, sajma ili neke druge vrste događaja koji se organizuje. Platforma, takođe, olakšava i pospješuje povezivanje poslovnih partnera na organizovanim grupnim događajima. To dovodi do toga da učesnici i pre samog događaja na koji su se registrovali da će prisustvovati mogu imati uvid u profile ostalih učesnika kao i ugovoriti B2B sastanak sa učesnicima koji im se čine zanimljivi. B2Bevent platforma predstavlja najbolji i najbrži put za bolju međusobnu komunikaciju učesnika te je platforma jaka podrška kompanijama da nađu poslovne partnere. Učesnicima se nudi da izaberu potencijalne partnere u skladu sa vlastitim potrebama i interesima partnera, što se, zatim, pretvara u listu sastanaka koji se dešavaju na određenom mjestu i u tačno određeno vreme. Svaki učesnik dobija vlastitu listu najkasnije dan pre događaja.

Platforma B2B je trenutno najinovativniji i najjednostavniji oblik za organizovanje poslovnih susreta, konferencija, sajmova i drugih oblika organizovanih poslovnih susreta. B2B daje mogućnost učesnicima da pronađu događaj za koji su zainteresovani i da uspostave komunikaciju sa ostalim učesnicima pre početka samog događaja.